Title Icon
Heart Icon

Informácie cestovateľom

Úvod

Ako cestovateľ ste v novom, neznámom prostredí vystavený mnohým rizikám. Na Vaše zdravie môže pôsobiť výrazná zmena teploty, nadmorskej výšky, vlhkosti, a hlavne iné spektrum mikroorganizmov. Preto ak plánujete svoju cestu, mali by ste sa dôkladne oboznámiť so všetkými rizikami a naučiť sa, ako im účinne predchádzať.

Odborníka na cestovnú medicínu by ste mali navštíviť minimálne 4-8 týždňov pred plánovaným odchodom, pred dlhodobým pobytom v zahraničí aj skôr. Avšak ani v prípade, že cestujete na „last minute“, by ste túto konzultáciu nemali vynechať.

Pri konzultácii si s lekárom upresníte, ktoré očkovania sú pre Vás vhodné, aká je vhodná antimalarická profylaxia a ako môžete minimalizovať riziko nákazy, prípadne iných zdravotných ťažkostí.

Pred dlhodobým pobytom v zahraničí, alebo pri cesto do odľahlých oblastí, je vhodné absolvovať zubné a u žien aj gynekologické vyšetrenie.

Pri chronickom ochorení je potrebné pred cestou navštíviť príslušného odborníka, napr. diabetológa, alergológa alebo internistu a požiadať o odporučenie a predpis liekov, ktoré by boli potrebné pri zhoršení stavu.

KONTAKT

tcambulancia@gmail.com

+421 915 992 086

+421 911 972 534

ADRESA

Dolný Šianec 1013/1

budova Keramoprojektu 1013/1, 1. poschodie

Trenčín 91101